Stowarzyszenie Czysta Polska, jest organizatorem projektu „Czyste Tatry”.

Cele stowarzyszenia to podejmowanie inicjatyw na rzecz ochrony środowiska.

Zapraszamy do kontaktu

+48 12 428 69 00 media@lichtenburg.pl Plac Szczepański 8 / IV piętro
31-011 Kraków

rejestracja z PHP Marcina

ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO REGULAMINU DLA WOLONTARIUSZY PROJEKTU „CZYSTE TATRY”,
W DNIACH OD 28 DO 29 CZERWCA 2019 ROKU – ZGŁOSZENIE NA ZADANIE